2012. szeptember 28., péntek

MT 21 - Médiatörvény folyt.


12.§ Tájékoztatási tevékenység

2., A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát az egyes műsörszámokon belül kell biztosítani.

3., A médiaszolgáltató hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást nyújtó műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársai bármely médiaszolgáltató által közzétett műsorszámban szereplő politikai hírhez, véleményt nem fűzhet értékelő magyarázatot nem tehet. (Kivétel a hírmagyarázat.)

4., A műsorszámban közzétett hírekhez fűzött véleményt, értékelő magyarázatot ennek minőségének megjelölésével és szerzőjének megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve kell közzétenni.

13.§ Országgyűlési közvetítés
------------------------------

1., Zártlácú audiovizuális rendszer.

2., A médiaszolgáltatót térítés ellenében csatlakozhatnak a zárt rendszerhez.

3., Az 1. és 2. bekezdésben foglaltak enem érintik bármely médiaszolgáltató azt a jogát, hogy Országgyűlés épületének kijelölt helyéről műsortközvetítsen vagy rögzítsen.

4., A kimenő jelről egy-egy rögzített, bárki számára hozzáférhető példányt az Országgyűlési Könyvtárban illetve az Országos Széchenyi Könyvtárban kell elhelyezni. Az Országgyűlési könyvtár biztosítja a rögzített anyag megtekinthetőségét, és költségtérités ellenében arról bárki által felhasználható másolatot készít. Egy példányt a Vagyonkezelő Alap archívumában is el kell helyezni.

14. § A figyelem felhívása a sértő tartalmakra

A vallási, hitbeli vagy más világnézeti meggyőződést esetlegesen sértő, az erőszakos illetve nyugalom megzavarására alkalmas kéi vagy hanghatások bemutatása előtt a nézők vagy hallgatók figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.

15. § Rendkívüli helyzetek kezelése a médiaszolgáltatásban

Rendkívüli  állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése, továbbá az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő erőivel való oltlmazása esetén az Országgyülés, a Honvédelmi Tanács, a Köztársasági elnök és a Kormány, valamint a törvényben meghatározott személyek és szervek, kötelezhetik a médiaszolgáltatót a fennálló állapottal kapcsolatos közérdekű közlemények az általuk meghatározott formában és időben történő ingyenes közzétételére, illetőleg egyes közlemények, műsorszámok közzétételét megtilthatják.

16. § Kizárólagos közvetítési jogok

2012. szeptember 26., szerda

MT11 - Minőségirányítás

MSZ EN ISO 9001:2009 követelmények
----------------------------------

Általános követelmények:

A szervezetnek

1., meg kell határozni a minőségirányítási rendszerhez szükséges

folyamatokat és alkalmazásukat az egész szervezetben

2., meg kell határoznia ezeknek a sorreendjét és kölcsönhatásait

3., meg kell határoznia azokat a kritériumokat és módszereket,

amelyek szükségesek ezen folyamatok eredményes működtetéséhez és

szabályozásainak biztosításához.

4., gondoskodnia kell arról, hogy fentiek betartásához az

információk rendelkezésre álljanak

5., figyelemmel kell kísérnie, ahol alkalmazható, ott mérnie és

elemeznie kell ezeket a folyamatokat

6., végre kell hajtania azokat az intézkedéseket, amelyek a

tervezett eredmények eléréséhez és ezen folyamatok folyamatos

fejelsztéséhez szükségesek.

A dokumentálás követelményei
----------------------------

Általános előírás

A minőségirányítási rendszer dokumentációjának tartalmaznia kell:

a., dokumentált nyilatkozat a minőségpolitikáról és a

minőségcélokról

b., minőségirányítási kézikönyvet

c., a nemzetközi szabványban megkövetelt dokumentált eljárásokat és

feljegyzéseket

d., a szervezet által meghatározott dokumentumokat

Minőségirányítási kézikönyv
---------------------------

tartalmaznia kell:

a., a minőségirányítási rendszer alkamazási területét

b., a minőségirányítási rendszerben kialakított dokumentált

eljárásokat vagy az azokra való hivatkozást

c., a minőségirányítási rendszer folyamatai közötti kölcsönhatások

leírását.

A dokumentumok kezelése
-----------------------

- Dokumentált eljárást kell kialakítani, amely meghatározza a

szükséges szabályozást a következőkre:

a., a dokumentumok megfelelőség szempontjából történt jóváhagyása a

kiadás előtt.

b., a doksik átvizsgálása, szükség esetén naprakésszé tétele és

simételt jóváhagyása

c., gondoskodni arról, hogy a dokumentumok változásai és aktuális

kiadási állapotuk azonosított legyen

d., gondoskodni arról, hogy a dokumentumok olvashatók és könnyen

azonosíthatók maradjanak

e., gondoskodni arról, hogy az alkalmazható doksik megfelelő

változatai rendelkezésre álljanak a felhasználási helyeken.

Feljegyzések kezelése
---------------------

A minőségirányítási rendszer megfelelő működéséhez fontos a

feljegyzések iktatása, felügyelet alatt tartása, és

visszakereshetősége.

A vezetőség felelősségi köre
----------------------------

- A vezetőség elkötelezettsége->

A felsővezetésnek bizonyítani kell elkötelezettségét a

minőségirányítási rendszer létrehozására, bevezetésére és

folyamatos fejlesztésére, azzal, hogy:


a., a vevői, valamint a jogszabályi és az egyéb szabályozó

követelmények teljesítésének fontosságát közzéteszi a szervezeten

belül

b., meghatározza a minőségpolitikát

c., gondoskodik a minőségcélok meghatározásáról

d., vezetőségi átvizsgálásokat végez

e., gondoskodik az erőforrásokról


Vevőközpontúság
---------------

- A felső vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői

követelményeket meghatározzák és teljesítsék a vevői megelégedetség

növelése céljából.

Minőségpolitika
---------------

- A felsővezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a

minőségpolitika:

a., megfeleljen a szervezet céljainak

b., tartalmazza a követelmények teljesítése és a minőségirányítási

rendszer eredményességének folyamatos fejesztése iránti

elkötelezettségét

c., keretet kell adjon a minőségcélok kitűzéséhez és

átvizsgálásához

d., a szervezeten belül közzé legyen téve és megértsék

e., átvizsgálása megtörténjen a folyamatos alkalmasság érdekében.


Tervezés
--------

Minőségcélok
------------

A felsővezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy minőségcélokat

tűzzenek ki a szervezet érintett funkcióihoz és szintjeihez. A

minőségcéloknak mérhetőnek kell lenniük és összhangban kell lenniük

a minőségpolitikával.Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció
-----------------------------------------

A felsővezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a felelősségi

kötöket és hatásköröket meghatározzák és közzétegyék a szervezeten

belül.

Belső kommunikáció
------------------

A felsővezetőségnek gondoskodnia kell a megfelelő kommunikációs

folyamatok létrehozásáról a szervezeten belül, és arról, hogy a

kommunikáció megvalósuljon a minőségirányítási rendszer

eredményessége tekintetében.

Vezetőségi átvizsgálás (a vezetők vizsgálják a szervezetet)
-----------------------------------------------------------

A felsővezetőségnek tervezett időszakonként át kell vizsgálnia a szervezet minőségirányítási rendszerét, hogy biztosítsa annak folyamatos alkalmasságát. Az átvizsgálás kiterjed a minőségpolitikára, a minőségcélkora, fejlesztési lehetőségekre.

(Megjegyzés: az átvizsgálás feljegyzéseit meg kell őrizni.)

Átvizsgálásnak két oldala van: bemeneti (ahol értékeket mérünk és vizsgálunk), kimeneti (ahol a mért értékeket értelmezzük és következtetéseket vonunk le, amikből döntések születnek majd)

- Az átvizsgálás bemenő adatai:

a., az auditok eredménye
b., vevői visszajelzések
c., információk a folyamatok működéséről
d., információk a megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzetéről
e., info. a korábbi vezetőségi átvizsgálásokat követő intézkedésekről
f., fejlesztésre vonatkozó javaslatok

- Az átvizsgálás kimenő adatai, döntések és intézkedése a következőkkel kapcsolatban:

a., kell-e a minőségirányítási rendszert fejleszteni
b., kell-e a terméket fejleszteni (vásárlói visszajelzések)
c., kell-e plusz erőforrásokkal támogatni

WP 21 - Feladat


1., Írja le, hogy mit tud a CMS-ekről. (1 oldal)

2., Készítsen specifikációt, rendszertervet javaslatokkal, közérthetően az alábbi információk alapján: (min. 1 oldal)


  • Rendszeresen szeretnék napi aktuális információkat közzétenni.


  • Termékeimet szeretném népszerűsíteni, eladni.


  • Szeretném ha rögtön kapcsolatba tudnának velem lépni.


  • Bevételt szeretnék szerezni abból, hogy van egy weboldalam. (Magával a weboldallal és nem a termékek eladásával vagy népszerűsítésével)


  • Vásárlói visszajelzéseket szeretnék közölni a weboldalon.


  • Szeretném, ha látnák a látogatók, hogy közösségi oldalakon is szerepelek. pl. Facebook

MT 21 - Információs rendszerek


CMS-ek
------

2., ECMS - vállalati tartalomkezelő rendszer

- Szervezeten belüli információs rendszer, ami arra szolgál, hogy a rendszertelen, egymástól eltérő formátumú információkat olyan felületen egyesítse, ami mindenki számára elérhető, értelmezhető, és távolról is adminisztrálható.

!!! Ez nem = a DMS-el !!! Document Management System

- Napi információ csere ezen keresztül történik.
- Általános információs adatbázisok, amelyeknek mindenki számára elérhetőeknek kell lenniük. (Szerződések, működési szabályzat, ügyfél kezelési eljárások, belső kommunikációs szabályok, ügyviteli hierarchia, stb.)
->Ezek segítségével a napi munkafolyamatok vannak támogatva, illetve új munkaerő érkezésekor komoly segítség lehet egy ilyen rendszerezett információs adatbázis.

- Aktuális információkat ezen keresztül is meg lehet osztani, így mindenki számára rögtön elérhető, visszakereshető, akár kommentelhető.


===> Belső kommunikációs és információs csatorna.

DMS
---
- Elektronikus irattár
- Ennek támogatnia kell az akták bevezetését, tárolását, és tartalmuk szerinti keresését. Egyfajta archiválási folyamat kezlésről van szó. Itt komoly jelentősége van a formátumok olvashatóságának lehetőségének. 

- Technikailag egy ilyen rendszer esetében nem file-ok keresése megy végbe, hanem a file-okhoz tartozó indexelt és kapcsolt adatbázisban keresünk.2012. szeptember 25., kedd

MT21, 11K - Flash -Multimédia II.

Szimbólumok (Symbols)
-----------

- Graphic, Movieclip, Button

Példa: kép

4., Maszkolás technikája
------------------------

- Az elve hasonló, mint a PS Layer Mask.
- Min. 2 db réteg kell hozzá--> a felső réteg a maszk réteg, az alatta lévő pedig a maszkolt. Egy maszk több alatta lévő rétegre is érvényesülhet, de ez nem kötelező.
- A felső (maszk) réteg általában motion tween illetve Shape Tween animáció. Az alsó réteg pedig általában kép.

2012. szeptember 24., hétfő

ÁRG 11K Hálózatok


Hálózat tervezés a gyakorlatban
-------------------------------

1., Igény és követelmény felmérés (prioritások)
2., Helyszíni felmérés ->a hely adottságának feltárása
- Távolságok ("lengő" UTP max. hossza-> 60-100 m -> ezt kb. 6 alkalommal lehet ismétleni repeater-ek segítéségével ->hub, switch)
- Akadályok (wireless esetében)
- Zárt tér illetve nyílt tér, esetleg áthidalás több épület között.
- Csatalkozók száma (HOST)
- Milyen meglévő hálózati infrastruktúra van. (Ez nem csak LAN, hanem egyéb hálózat, pl: elektromos hálózat.

3., Technikai kiválasztása (wired, wireless)

4., Hardware infrastruktúra megtervezése, költésgvetése
- Egyéb kiegészítő hálózat építéshez elengedhetetlen eszközök kalkulációja

- Server választás, költség hatékonyság, ami arányában a teljesítménnyel kell megfeleltetni.

5., Párhuzamosan fut a 4. ponttal a software infrastruktúra tervezés

6., A lehető legpontosabb kalkuláció elfogadása után, konkrét hálózati és rendszerterv készül, ami a későbbiekben forgatókönyvként szolgál minden résztvevő számára. Egy komplett rendszerterv a rendszer részeit specifikálja, a lehető legrészletesebben, valamint tartlamaz egy globális specifikációt, mely a rendszer részeinek egymáshoz való viszonyát összességében írja le. Fontos eleme a rendszertervnek a hálózat tervrajza, ami alapján a későbbiekben bármilyen szakember el tud igazodni.

2012. szeptember 21., péntek

Számítógép architektúrák SZSZKI 21

Számítógép architektúrák
------------------------

Alaplap
-------

Az alaplap a központi vagy másnéven elsődleges áramköri lapkája egy számítógépnek, illetve más összetett elektronikai rendszernek. Az alaplap egy többrétegű nyomtatott áramköri lap, amelyen az egyes elemek fogadására több különböző méretű és alakú csatlakozó, illetve foglalat van kialakítva, valamint előre beleépített eszközök is helyet kapnak rajta.

ATX szabvány (Advanced Technology eXtended)

- geomatriailag hasonló a Baby AT -vel, de különbség közöttük, hogy a tápegység csatlakozó megváltozott valamint az ilyen szabványú házak hátulján található egy ablak, amely az alap kivezetéseinek az ablaka.

- Ebben a szabványban kerültek rá az alaplapra integrálva azok az eszközök, amelyeket eddig csak bővítőkártyán tudtunk csatlakoztatni.

- Bekerült minden magasfeszültségű elem a táp fémdobozába.

- Az alaplap figyelte a bekapcsoló áramkört.

- A hálókártya ebben a technológiában kapott először a készenléti tápellátásból.

--> Wake On Lan

- Új hűtés rendszert -> az elődökhöz képest, akik eddig kifelé fújták a levegőt, addig ez a rendszer befelé szívja a levegőt -> halkabb lett a rendszer


Az ATX rendszerű alaplapok hátlapi csatlakozói:

    - ps2
    - USB
    - VGA esetén, D-SUB, DVI
    - int. LAN RJ 45 - UTP
    - Már ritkas, de előfordulhat még, 1 vagy 2 db soros port
    - LPT port
    - Jack csatlakozók

Alaplapon általában a következő elemek találhatók:
    - processzorfoglalat
    - RAM foglalatok
    - ROM BIOS
    - lapkészlet
    - Akkumulátor
    - CMOS RAM
    - bővítőkártya foglalatok
    - belső és külső foglalatok
    - feszültségkonvertálók
    - áthidaló kapcsolók (jumperek)
    - állapotjelző ledek
    - speaker

Kommunikáció és média szabályozás -MT 21


Kommunikáció és média szabályozás
---------------------------------

Fogalom meghatározások
----------------------

Médiaszolgáltatás: 

az EU működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott gazdasági szolgáltatás, amelyért a médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel. Elsődleges célja a műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása, valamely hírközlő hálózaton keresztül.

Médiaszolgáltató:

az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felelőséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását.

Műsorszám:

hangok, illetve hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kibocsátott műsorrendben egységet alkot.

Lekérhető médiaszolgáltatás: 

olyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés által, a kiválasztott ipőpontban tekintheti, illetve hallhatja a műsorszámot.

Lineáris médiaszolgáltatás:

a média szolgáltató által nyújtott, műsorszámok, műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

Sajtótermék:

a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak.

Médiatartalom:

a médiszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom

Reklám:

olyan közlés, tájékoztatás illetve megjelenési mód, amely valamely birtokbavehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoniértékű jog értékesítésének illetve népszerűsítésének előmozdítására alkalmas.

Médiatörvény vizsgálata
-----------------------

- I. része a törvénynek a médiaszolgáltatók működéséről szól.

II. rész, I. fejezet

A médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó előírások
----------------------------------------------------

- A gyermekek és a kiskorúak védelme

9.§ 
1. A lineáris médiszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően a 2-7 bekezdésekben meghatározott kategóriák valamelyikébe kell sorolja.

2.  I- kategória - az a műsor, amit korhatárra való tekintet nélkül meg lehet nézni vagy hallgatni.

3. Azt a műsorszámot, amely hat éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. ketóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott

4. Azt a műsorszámot, amely tizenkét aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.

5. Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetlen módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.

6. Azt a műsorszámot, amely alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, az V. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.

7. Azt a műsorszámot, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyós károsítására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, a VI. kateóriába kell sorolni.


10. Nem minősül a 1-7 bekezdés megsértésének, ha a médiaszolgáltató a műsorszámot magasabb kategóriába sorolja, mint ahogyan az a 2-6-ig bekezdésben meghatározottak szerint szükséges lenne.

10. § /1. Lineáris médiaszolgáltatásban

a., a II. kategóriába sorolt műsorszám hat éven aluliaknak szánt műsorszámként nem tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető.

b., a III. (u.a. mint az a., pont)

c., a IV. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva 21 óra és 05 óra között tehető közzé.

d., az V. kategóriába sorolt műsorszám mgfelelő jelzéssel ellátva, 22 óra és 05 óra között tehető közzé

e., a VI. kategóriába sorolt műsorszám NEM tehető közzé.

f., a műsorelőzetes nem tehető közzé olyan időszakban, amikor az általa bemutatott, ismertetett műsorszám nem lenne közzétehető, illetve olyan időszakban, amelyben a műsorelőzetes megfelelő kategóriába sorolása esetén közzétételének nem lenne helye.

g., a III. kategóriába sorolt műsorszám műsorelőzetese nem tehető közzé a tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámot megszakítva, illetve közvetlenül azok előtt vagy után.

h., sportműsorszám, kereskedelmi közlemény és társadalmi célú reklám nem tehető közzé olyan időszakban, amelyben tartalmánk megfelelő kategóriába sorolása esetén közzétételének nem lenne helye.

2., Lineáris médiaszolgáltatásban

a., műsorszám csak a ketegóriájának megfelelő módon tehető közzé
b., a műsorszám közzétételének kezdetekor közölni kell annak minősítését

3., Lineáris rádiós médiaszolgáltatás esetében nem kell közölni a minősítést, ha
a., a II-III. kategóriába tartozó műsorszám közzétételére 21 óra és 05 óra között kerül sor.
b., a IV-V- kategóriába tartozó műsorszám közzétételére 23 óra és 05 óra között kerül sor.

4., A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban az egyes műsorszámok közzétételekor a minősítésének megfelelő jelzést piktogram formájában a képernyő valamelyik sarkában is meg kell jeleníteni úgy, hogy az a műsorszám teljes időtartama alatt jól látható legyen. A piktogramnak tartalmazni kell a korhatár-kategória által érintett életkori csoport számmal történő megjelölését. Az I. kategóriába tartozó műsorszámok esetében a jelzést nem kell feltüntetni.
.
.
.
7., A médiaszolgáltató műsorát közlő sajtótermékekben, illetve a média szolgáltató internetes honlapján, képújságban és teletextjében szereplő tájékoztatásban valamennyi műsorszám 9.§ szerinti minősítését jól látható módon fel kell tüntetni.

Tájékoztatási tevékenység

12.§

Médiaismeret MT11


A médiabefogadás szociális és szocializációs kontextusa

- Saját korunkban a gyermekek olyan otthonokban nőnek fel, ahol tömeggyártású mesék, és gyermekműsorok veszik őket körbe, így a fejlődés szakaszainak jelentős résztvevője a média befogadása, így gyakorlatilag a szocializációs eszközök egyik elemi közvetítője lett a média.

--> A gyermekek médiafogyasztása közben egyfajta valóságkonstrukció jön létre.

Valóságkonstrukció: életmódokat, jellemeket rajzol fel, értéket és értéktelenséget mutat be--> befolyásolja az egyének attitűdjét, ismereteit és szociális viselkedését.

Gyermek és fiatalok = védtelen médiafogyasztók

- A televíziós hatás összetevői:
- időráfordítás
- életkor
- társadalmi státusz
- nemek

-> A szülők és a család szerepe:
- Viselkedés: engedélyezés és tiltás -> ritkán ajánlanak a szülők műsorokat, és mégritkábban tiltanak műsorokat.
- közös tévénézés -> a műsorok magyarázata, DE: van egy fajta tudatalaltti közvetítése, ami azt mutatja a gyermeknek, hogy ez egy jó közös program, és tv-t nézni teljesen természetes és a benne lévő tartalmak mindenkinek szólnak.

!!! FONTOS !!! Sok esteben a közös családi tv nézés nem jár magyarázattal, sőt nem jár semmilyen kommunikációval, így a tv nézés fontos családi programmá válik. -> Személytelenné válik a család együtt töltött idejének nagy része. -> Íme a média szociális hatása.

- Társadalmi státusz szerepe

- Iskolai végzettség
- Foglalkozás
- Jövedelem

- Általános vélemények
- Milyen értékrendet közvetít a film a gyermekek számára?
- Mi lenne a feladata egy szülőnek, ha a filmet együtt nézné gyermekével?
- Mik azok a momentumok, amelyeket mindenképp magyaráznia kellene?

- "Személyiség" elemzés: 3 csoportban

2012. szeptember 20., csütörtök

Flash -MT21/11K


Flash - Banner készítés Motion Tween-el
---------------------------------------

Brief:

A banner egy pizzériának készül, a pizzéria neve: PizzaCity
A banner mérete megegyezik a csatolt kép méretével.

Fázisok:
-------

1., A kép megjelenik a banner közepén 40%-os méretben. Fél mp alatt felnagyobbodik 100%-ra és közben gyorsan forog. A kép marad, ez lesz a banner folyamatosan jelenlévő háttérképe.

2., A pizza közepéből elődereng a pizzéria neve. Marad 1mp-ig, majd fokozatosan elhomályosodik.


3., Felülről beesik a pizza közepére a pizzarendelés szó fél mp alatt, marad 1 mp-ig, majd alulra távozik.

4., Balról nagy sebességgel megérkezik a telefonszám (olyan gyorsan, hogy közben elmosódik.) marad fél mp-et, majd 5-ször felvillan, és jobbra távozik.

A banner fázisai folyamatosan ismétlődnek.

Ha többet szeretnél megtudni, nézd meg ajánlott Flash tanfolyamunkat!


2012. szeptember 19., szerda

MT11- Minőségirányítás

Minőségirányítás
----------------

- Vállalati működéseket és ügyviteleket olyan rendszerbe foglalunk, ami a lehető legjobb a fogyasztók számára, és ha ezt sikerült elérnünk, akkor egy tanúsítvány segítégével közzétesszük.

- Tevékenység függetlenül tanúsít.

Pozitívumai:

- Prestige (partner cégeknek információ, pl.: beszállítók, értékesítési partnerek, stb.)

- Sok esetben európai illetve hazai pályázatokra is csak olyan vállaltok pályázhatnak, amelyek minősítve vannak.

- A minősítéshez szükséges kritériumok betartása hosszútávon egyértelműen elégedett fogyasztókat fog eredményezni.

- Vállalat vezetősége felé egyfajta riportolás zajlik, aminek megfelelő feldolgozásával döntés elkőszítés jön létre.

ISO 9000 szabványsorozat
------------------------

ISO - (International Organization for Standardisation) - Nemzetközi Szabványügyi Hivatal

- 1987-ben jött létre, ebben az évben jöttek létre még a 9000-es családba tartozó ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 és ISO 9004 sorozatok. Ezek módosítva lettek 1994-ben majd 2000-ben átalakításon estek át. -->ISO 9001 maradt, ennek az utolsó módosítása 2008-as.

ISO 9000:2005
MSZ EN 9000:2005 - > Magyarázó szabvány, ami a követelményeket magyarázza és érthetővé teszi.

ISO 9001:2008
MSZ EN ISO 9001:2009 -> Követelmény szabvány -> meghatározza, hogy a minősíteni kívánt vállalat milyen pontos követelményeknek kell megfeleljen ahhoz, hogy megkapja a tanúsítványt.

ISO 9004:2000 -> Fejlesztő szabvány -> Útmutató a teljesítés és a fejlődés tökéletesítéséhez.


ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerszabvány
------------------------------------------------

- Célja:  olyan szervezeti rendszer teljesítmény biztosítása, amely időről időre képes a vevők minőséggel kapcsolatos követelményeit kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtani. (függetlenül a terméktől, illetve szolgáltatástól.) NEM terméket minősít, hanem szervezetet.

- A minőségirányítás 8 alapelve:

1., Vevőközpontú szervezet (Ettől függ a cég jövője.)
2., Vezetési kultúra (erőforrások biztosítása, célok meghatározása, és annak biztosítása, hogy a munkavállalók meg tudják valósítani a célokat.)
3., Munkatársak bevonása (Mindenki fontos, és érezze annak is magát, tudja és ismerje a vállalat céljait, mert csak így tudja hozzásegíteni a céget a célok elérésében.)
4., Folyamatszemléletű megközelítés -> rendszerszemléletet igényel, hiszen a vállalat ügyvitelét részenként kell vizsgálni és elemezni.
5., Rendszerszemléletű irányítás -> A folyamatok kölcsönhatásait kell tudni értelmezni.
6., Folyamatos fejlesztés
7., Tények alapján történő döntéshozatal
8., Kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok -> itt dokumentálva kell legyen minden olyan pozitívum, ami miatt a meglévő szállítói kapcsolatainkat használjuk, bármikor, bárhova, gyorsan, megbízhatóan, stb.

==> Ha egy cég a fenti alapelveket alkalmazza, akkor megfelel a minősítésnek, és ezáltal olyan termékeket, illetve szolgáltatásokat állít elő, amelyek:

    - megfelelnek a vevők elvárásainak és igényeiknek
    - megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak is.

---> Aki jól alkalmazza a szabványt az a következő előnyökhöz jut:

    - piaci verseny előny
    - tényszerű vezetői információk
    - szabályozottabb termelés
    - hatékonyabb irányítás és munkavégzés
    - hatékonyabb, szervezettebb belső működés
    - csökkenő üzemeltetési költségek
    - minőségösztönző hatás a beszállítói körre
    - kialakul a folyamatos fejlődés igényeSzabványjelölések magyarázata:

MSZ EN 10025:2005 -> MSZ -nemzeti jel, EN - európai jel, 10025 megkülönböztető szabványszám, :2005 kibocsátás éve

ISO -> nemzetközi szabvány

MSZ -> Magyar Szabványügyi Testület

IEC -> International Electrotechnical Commission) !! Elektrotechnika területén nincs ISO, hanem IEC

Megjegyzés: MSZ EN -> honosított európai szabvány
MSZ EN ISO -> honosított nemzetközi szabvány, ami Európában is elfogadott.

WP - 21 információs rendszerek


CMS (Content Management System)
-------------------------------

- WCMS ->Weben publikált tartalomkezelő rendszer
------------------------------------------------

Ilyen pl.: 
- Joomla! - szuahéli szó : "...együtt egy egészként..."
- Drupal
- WordPress

--> ingyenesek -> GPL/GNU (General Public Licence - általános nyilvános liszensz), ("GNU" is Not Unix)

- az általuk kiadott software-ek, ún, nyílt forrású (open source) programok

- az általuk kiadott programokat szabadon és ingyen lehet felhasználni, terjeszteni és fejleszteni is. (módosítani)

- a saját fejlesztéseinek, amelyek az alaprendszert érintik, azt ingyen tovább kell adnunk, és szabadon hozzáférhetővé kell tennünk.

- a GPL alatt kiadott programok segítségével előállított egyedi szellemi alkotásokat értékesíteni lehet pénzért.


Fizetős egyedi fejlesztésű CMS-ek
---------------------------------
- Ezek általában webfejlesztő cégek belső munkafolyamatainak és fejlesztési szokásainak, gyorsaságuknak könnyítésére vannak kitalálva.

- Publikálható állapotban lévő eredetileg belső használatra szánt CMS. Ennek rendelkeznie kell bővítési lehetőségekkel. (bbaner modul, galéria, rss, stb.)

Ingyenes és fizetős CMS-ek összehasonlítása, felhasználói és fejlesztői oldalról:
--------------------
- Fejlesztői oldal: 
- Ingyenes CMS: 

- Nem került erőforrásba az alaprendszer használatba vétele, viszont a rendszer tanulmányozása és megismerése időbe kerül.
- A további bővítési lehetőségek viszonylag egyszerűek, mert általában ezek ingyenesen beszerezhetőek.
- Esetleges fejlesztői problémák esetén nagy mennyiségű információ áll rendelkezésre. (dok. és fórumok)

- A weboldal piaci értéke alacsonyabb, mint egyedi fejelsztés esetén. (A prestige értéke is alacsonyabb.)

- Saját (fizetős) CMS:

- Erőforrásba kerül az előállítása, illetve az alaprendszer használatba vétele, további kutatás a működésére vonatkozóan nincs.

- További bővítési lehetőségek saját hatáskörbe tartoznak, és egyéb erőforrásokat igényelnek.

- Fejlesztési problémák esetleges előfordulása esetén kevesebb információ áll rendelkezésre.

- A weboldal piaci értéke magasabb.

- Felhasználói (ügyfél) oldal:

- Ingyenes CMS:

- Olcsóbbnak látja.
- Gyorsabban hozzájut a weboldalhoz, ha egyéb bővítményekre van szüksége.
- Nincs kötve a fejlesztőhöz üzemeltetés és további fejlesztések szintjén. -> rugalmasság lehetősége

- Fizetős CMS:

- Drágának látja az ingyenes kategóriához képest.

- Lassabban készül el, mint a másik változat.

- Fejlesztőhöz van kötve.

- Egyéb fejlesztések időigényesek és költségesebbek, mint az ingyenes CMS esetében.

Megjegyzés: 

Ha egy fejlesztő létrehoz egy olyan CMS-t, aminek léteznek előre megírt sokoldalú és rugalmasan alakítható bővítményei, akkor a saját rendszerével fel tudja venni a piaci versenyt árban az ingyenes CMS-ekkel. Ez egyértelműen befektetésnek tekinthető.

(Kizárólag webshop üzemeltetésére létrejött speciális WCMS-ek közül érdemes megnézni a Zen Cart alkalmazást.)

2012. szeptember 18., kedd

MT 21- Multimédia - Flash - Motion Tween


Motion Tween
------------
- Gyakorlatilag bármit megmozgat, de a vektorok transzformációját nem képes elvégezni.
- Képek, szövegek, szimbólumok, egyéb
- Modellező: kezdőpont---------------------végpont
- Filters tulajdonság változásokat követ.
- Képes manipulálni az objektumok bizonyos viselkedéseit modellezés közben.

Képek importálása: File -> Import -> Import to Library

SWF-> html

<embed src="http://host.domain/filenev.swf" width="550" height="400" wmode="opaque"></embed>

SSZK 21 - Számítógép archit.

Számítógépes architektúrák
--------------------------

Memóriák, közvetlen elérésű tárolók
-----------------------------------

Közvetlen elérésű tárolók-> a processzor éri el közvetlenül.

1., ROM (Read Only Memory - csak olvasható memória)

- Tartalma nem változtatható, az egyszer beleégetett adatok véglegesek. (kb. 20 év élettartama van)

Példa: (BIOS, Firmware)

- ROM típusok:
    - PROM (Progamable Read Only Memory - Egyszer írható, illetve programozható memória.
    - EPROM (Erasable PROM - Törölhető és programozható memória) -> a memóriába írt tartalom UV fénnyel törölhető, majd újraírható.
    - EEPROM (Electrically PROM - elektronikusan törölhető)

Megjegyzés: A RAM (lásd később.) gyorsabb elérésű, mint a ROM, ezért szokás a ROM tartalomát egy RAM területre ültetni, és onnan elérni. Az ilyen memóriát hívjuk Shadow memory-nak (árnyékmemória)

-> PROM: technológia gyártáskor üres, és a felhasználástól függően kerülnek bele adatok, így a különböző gyártó cégek tarhatnak belőle készletet, és saját maguk döthetik el a tartalmak időbeni felhasználását. Példa: videókonzolok, autók computerei, szórakoztató elektronikai eszközök.


-> EEPROM: BIOS, és Firmware-ek, ritkán változó részeit tároljuk benne. Változó - illetve egyéb bios adatokat a CMOS RAM tároljuk.

CMOS-> ez egy digitális áramkör építési technológia (Complementary Metal Oxide Semiconductor - komplementer fém-oxid félvezető) Példa: mobilokban, webkamerákban, digitális fényképezőgépekben használják őket. --> kis áramfelvétel miatt.

RAM (Random Access Memory - véletlen, közvetlen hozzáférésű memória)

- Ez egy véeltlen elérésű írható és olvasható eszköz. Közvetlen elérés a processzor részéről történik.

- Feladatai: ideiglenes adatok tárolása (programok utasításai, adatok, a CPU munkájának eredmény tárolása.)

- A RAM-ok nem olyan gyorsak, mint a CPU saját memóriája, amit CACHE-nek hívunk.

- A RAM-okban memóriarekeszek vannak, amelyeknek vannak rekeszsorszámai, és ezek alapján tájékozódik a CPU. A memória kezelését a CPU a memóriakezelő egységre bízza, és egy ún buszrendszeren keresztül kommunikál vele. Ennek a kommunikácónak a sebessége a memória válaszidejétől függ. A válaszidő mértékegysége ns.

- A memória teljesítménye a válaszidőtől, és leginkább a sávszélességétől függ, de számít az órajel frekvenciája is.

- Típusai:
    SRAM (Static RAM) -> Itt minden memória cellát egy kétállapotú tároló alkot, amely több tranzisztort tartalmaz.
   
    DRAM (Dynamic RAM) -> egy memória cellát egy kondenzátor és egy tranzisztor épít fel.

- Tokozás fajtája alapján is megkülönböztetjük őket, a mai leggyakrabban használt tokozás a DDR3.

DDR3
----

DDR3 az Intel P35-ös chipset bevezetése keltette életre, mert a Core 2 technológia követelte a memórák gyorsulását és kapacitás vövekedését. Ezzel a memória órajelfrekvencia is nőtt.

Sebesség növekedés:

DDR2 800 - 12,8 GB/s
DDR3 1066 - 17 GB/s
DDR3 1333 - 21,3 GB/s

- Főbb újítások:
    - 20%-al alacsonyabb működési feszültséget igényel, mint a DDR2 és emelett memóriacella sűrűség növelés értek el. -> Nagyobb memória modulok megjelenése.
    - hőmérő szenzorok vannak benne

A DDR3 memóriamodul nem megy bele a DDR2 foglalatba. -> alaplapcserére jó indok.

Hálózatok - ÁRG 11K

Hálózatok folyt., 2012.09.18.
-----------------------------

DNS (Domain Name Service) port:53

    www.akarmi.hu
    ftp.akarmi.hu

-> a domain: akarmi.hu
.hu- > TLD (Top Level domain)
akarmi -> SLD (Sub Level domain)

www,ftp, alma, korte, barmi a domain előtt: HOST

www.akarmi.hu -> 195.199.255.4
mail.akarmi.hu ->195.199.255.5

Regisztráció:

1., Tájékozódás

.hu esetében, hivatalos oldal: http://www.domain.hu

2., Regisztrátor választása

3., Regisztráció folyamata
    - Igény kitöltése (Megjegyzés: Prioritásos?)

.eu -> http://www.eudomain.eu, itt nincs prioritásos igény.
.com, .net,.biz, stb. -> http://www.domain.com


2012. szeptember 14., péntek

SSZK 21 - Számítógép archit.

Számítógép architektúrák
------------------------

HDD (Hard Disk Drive) - merevlemez
----------------------------------

- két fontos jellemzője van:
1., Tárkapacitás (bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terrabyte, petabyte)
2., Sebesség, m.e.: RPM (Revolution Per Minute - Percenkénti fordulatszám 5400-7200) SCSI max. 14 000 rpm

- Felépítése, működése


SSD (Solid State Drive - "szilárdtest" meghajtó)
------------------------------------------------
DRAM SSD

Flash SSD ez terjedt el.
------------------------
- Nincsenek mozgóalkatrészek benne.
- Állandó írási és olvasásási sebesség
--> olvasás 520 MB/s
--> írás 320 MB/s
- Alacsony áramfelvétel-> alacsony hőtermelés
- kis méret és tömeg
- rövid indulási idő
- nincs zaj működés közben

Jelenleg negatívum, hogy a nagy tárkapacitású SSD-k nagyon drágák.

2012. szeptember 13., csütörtök

MT Multimédia II. (Flash)

Animációs technikák
-------------------
1., Frame by frame

- Minden kocka kulcskocka
- Nagy file méret
- Sok munka
- Nagyon pontos és precíz animációkat lehet vele készíteni.

2., Shape Tweening
------------------

- Modellező technika: kezdőpont------------------végpont
- CSAK "alakzatok" azaz vektorok mozgatására és modellezésére használjuk.
- Tulajdonság követő.

Ha többet szeretnél megtudni, nézd meg ajánlott Flash tanfolyamunkat!

MT 21 Információs rendszerek

Információs rendszerek tervezése
--------------------------------

- Ügyvitelhez kell idomulnia a rendszernek, hiszen azért készül, hogy azt átláthatóbbá, és egyszerűbben kezelhetővé tegye. ->Rendszerszemlélet

Ha van szervezti működési leírás (pl.: minőségügyi szabványt alkalmaznak)

Ha nincs, akkor fontos feladata a rendszertervezésnek az ügyviteli folyamatok elemzése, dokumentálása, és esetleges változások ajánlása.

Tervezés lépései:

- Igény és követelmény felmérés (Prioritások)
- Ügyviteli folyamat elemzés (passziv szerepet kell játszaniuk a végfelhasználóknak.)
- Megvalósíthatóság mérlegelése

Technikai kérdések:
-------------------
- Desktop alkalmazás:
    - nagy helyet foglal
    - helyben van, így off-line módban elérhető, tehát nem kell hozzá internet vagy egyéb hálózati kapcsolat.
    - gyors
    - eszközökkel és egyéb programokkal könnyen kommunikál
    - nagyobb teljesítmény (konfiguráció igényes)
    - helyben tárolja az adatokat, így egy esetleges rendszerhiba esetén sérülhetnek az adatok. (vismajor)
   

- On-line alkalmazás
    - működéséhez szükség van hálózati illetve Internet kapcsolatra.
    - futása függ a hálózati kapcsolat sebességétől.
    - nehezen kommunikál eszközökkel és egyéb programokkal
    - kevés helyet foglal
    - nincs helyhez kötve
    - nem helyben tárolja az adatokat, így egy esetleges rendszerhiba esetén nem sérülnek az adatok, és a vismajor esetek nincsenek rá hatással.

A rendszer tervezés konkrét lépései, a rendszer specifikálása
-------------------------------------------------------------

- A rendszer részekre bontása -> az ügyvitel és a szervezet felépítése alapján (lista készítés)

- A rendszer részeinek részletes specifikációja
    - az ügyvitel folyamatának elemzése, esetleges korrigálása, vagy arra vonatkozó javaslat megtétele
    - az ügyvitel elemzés alapján, konkrét rendszerműködés megfogalmazása -> forgatókönyv lesz mind a rendszer végfelhasználói - mind a rendszer programozói - számára

2012. szeptember 12., szerda

MT11 - Médiaismeret

Médiaismeret
------------

roszlergeza.blogspot.hu

Média: gyüjtő fogalom, pl.: TV, Rádió, Internet, Sajtó, Plakátok, grafikai hirdetések, Internetes hirdetések (bannerek)

A médiáknak komoly szociális és társadalmi szerepük van.

TV-t vizsgáljuk, mint médiát, akkor a következő szempontok alapján kell megtennünk:

TV-ben általában nem műveket sugároznak, hanem műsorokat.

- Milyen korosztálynak szól? 0-x

Időráfordítás:

0-2 alacsony
2-6 magas
6-14 visszaesés
15-18, 19 visszaesés
25-30 emelkedés
.
.
.
66 éves-- a legmagasabb

Műsorok
-------
- Nézettség-> Profit orientált magatartás
-->Trendek!
- Politika
- Az adott műsor bekerülési költsége. (Olcsó
sorozatok, belső előállítású műsorok) -->saját gyártású sorozatok
- Az adott akualitások (pl. sport események, vismajorok)
- Közvetlen bevételt hozó műsorok (reklámok, tv shop)

Sorozatok:
----------

- Életszerű sorozatok függősége azon alapszik, hogy azonosulunk a helyzetekkel, szereplőkkel és szituációkkal. Hatására egy folyamatos függőség alakul ki bennünk. (Hogy általában a sorozat epizódjai között meghirdetett reklámok a legdrágábbak.)

TV reklámok:
------------

- Hangsúlyosak, tele olyan motívumokkal, melyek a figyelemfelkeltést szolgálják.

(Megjegyzés: Általában nagyobb cégek reklámoznak, visszaköszönnek a gyakran látott arculati elemek.)

- Sorozat függőség "vadász" reklámok. Átlag karakterek, átlag megjelenések, és történet szerű pillanatok jellemzik ezeket. Tovább folytatott változata, amikor maga a reklám egyfajta sorozatnak fogható fel, ahol a lényeg az ún. utolsó reklám epizódban körvonalazódik.

WP21 információs rendszerek tervezése

Információs rendszerek tervezése
--------------------------------

- Desktop alkalmazások fejlesztése

Pozitívumok:
    - gyors
    - könnyen kommunikál a hardware-ekkel és egyéb

szoftverekkel is.
   

Negatívumok:
    - nagy helyet foglal
    - helyhez kötött
    - on-line kommunikációhoz szükség egyéb alkalmazásokra
    - helyben tárolja az adatokat, így egy esetleges rendszer

összeomlás fenyegeti az adatok éppségét
    - nagy a teljesítmény felvétele -> konfiguráció igényes

(min. konfig, hw, sw)- On-line alkalmazások fejlesztése

Pozitívumok:
    - kevés helyet foglal
    - nincs helyhez kötve
    - az on-line kommunikáció adott
    - nem helyben tárolja az adatokat, így rendszerhiba vagy

egyéb vismajor esetben nem vesznek el adatok.
    - kisebb a teljesítmény felvétele-> gyakorlatilag

bármilyen konfigon fut, ahol egy böngésző képes működni.

Negatívumok:
    - lassabb futást eredményez
    - feltételez hálózati illetve Internet kapcsolatot
    - nehezebben képes kapcsolatot kezdeményezni más

szofverekkel és hardware-ekkel

Első lépések:

1., Igény és követelmény felmérés
    - Prioritások meghatározása

Megjegyzés: Az igényfelmérés közben a végfelhasználó maximális

passzivitására törekedjünk.

2., Megvalósíthatóság mérlegelése

3., A rendszer részekre bontása -> átfogó rendszerszemléletre van

szükség bonyolult és összetett rendszerek esetében.
- > a részekről listát készítünk

4., A rendszer részeinek lehető legpontosabb specifikálása

    a., az ügyvitel folyamatainak elemzése, esetleges

javítása, korrigálása, vagy erre vonatkozó előterjesztés
    b., az ügyvitel elemzés alapján konkrét rendszerműködés

megfogalmazása.-> ez egy forgatókönyv lesz, mind a felhasználók-

,mind a fejlesztők számára.

5., A rendszer globális működésének specifikációja-> ahol a

részekre szedett rendszer specifikációkat egy összetett "végső"

specifikációba soroljuk, és dokumentáljuk a részek egymáshoz

kapcsolódó működésének sajátosságait.

Üzemeltetési - rendszerterv, -folyamatok
----------------------------------------

1., Használati utasítás összeállítása, segédletek kidolgozása,

egyéb információ források helyének és elérhetőségének közlése.

2., Adatbiztonság szervezése
    - Adatmentés megoldása (nem feltétlenül a file rendszerról

van szó, hiszen az általában pótolható, hanem adatbázis mentésről)   
    Célszerű gyakori mentésket végezni, de fontos, hogy a

gyakoriság ne menjen a rendszer teljesítményének rovására., Az

adatbázis felesleges ne terheljük állandó log-okkal (naplók).
3., Kontroll tervezés, felhasználói hierarchia (jogosultság

rendszer)
roszlergeza.blogspot.hu

Információrendszer tervezés

Információrendszerek fejlesztése
--------------------------------

- Rendszer tervezés
    1., Felhasználói igények és követelmények
        - Prioritást kell fellállítani
    2., Rendszer megtervezése, és a szoftverfejlesztés támogatása.

Tervezési módszertanok
----------------------

 SSADM elemzési és tervezési módszertan (Structured Systems Analysis and Design Method) -> tulajdonosa és fejlesztője a CCTA (Central Computer an Telecommunications Agency) -> Nagy-Britannia pénzügyminisztériumához tartozik.

SSADM egy eljárási, műszaki és dokumentációs szabványok gyűjteménye, amely arra lett tervezve, hogy rendszerelemzést és szoftverfejlesztést támogasson. Két részből áll, felhasználói igények és rendszer tervezés. Ezeket a részeket szakaszokra és lépésekre tagolja. A szakaszok összessége lefedi az adatmodellezés technikáit, követelményelemzést és szoftver tervezést.

SSADM stratégia
---------------
A stratégia célja, hogy biztosítsa a szolgáltatási piac hatékony működését, és a felhasználói igényeket a piaci lehetőségek maximumáig kielégítse.

SSADM 4.0 és 4.2-es verziójában pontos útmutatások vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell alkalmazni a minőségbiztosítási szabványokat.  ISO 9001

!!! Az SSADM nem informatikai stratégia tervezés !!! Hanem:
Megvalósíthatósági tanulmány és Fizikai rendszertevezés

Az SSADM használata feltételezi, hog a rendszerfejelsztés célja egy olyan információrendszer létrehozása, amely adatbázis központú, tranzakció orientált. Feltételezi még, hogy van szervezeti működésre vonatkozó komplett leírás, amire alapozva létre lehet hozni az információs rendszert.

Tervezési pontok:
-----------------

Megjegyzés: s rendszerfejlesztési eljárásban, igényfelmérésben a végfelhasználóknak a lehető legpasszívabb szerep kell, hogy jusson, hogy ne tudják befolyásolni a rendszer tervét.

2012. szeptember 11., kedd

FONTOS!!! Órarend változás!

SZSZK 2. -nek holnap 2012.09.12-én szerdán az 1. 2. és 3. órája Számítógép és hálózatfelügyelet lesz velem a P11-ben!

Multimédia II.

Multimédia II.
--------------

Animáció: mozgóképek összessége
- Számítógépes modellezés történik. -> az animáció úgyn. fix pontokkal rendelkezik. (KeyFrame)

Fogalmak:

- TimeLine -> idővonal
- KeyFrame -> kulcskocka
- Frame -> kocka
- FrameRate -> lejátszás sebessége, M.e.: FPS (Frame per second)

Adobe Flash CS3 Professional (9.)
---------------------------------
- Macromedia Flash 8 az előző változat
- A weben fellelhető mozgások több mint 70%-a Flash, vagy ahhoz kapcsolódó.

Flash Movie -> .swf
Flash Video -> .flv

Flash document -> .fla

Publikálás: .mov,.html,.gif (animált GIF)

Felhasználási területek:

- Flash prezentáció
- Flash banner
- Flash weboldal
- Flash videó készítés

Flash banner: fekvő: 468x60px, álló: 120x240px, max. foglalási mérete:30 kbyte.

- Vektorgrafikus program

- saját programozási nyelve van: Action Script 1,2,3

(Megjegyzés: Az AS a JS-hez hasonló nyelv, ebből alakult ki.)

Alaptétel: objektum->esemény->művelet
            viselkedés (Behavior)

Framework: 1,2 Action Script általában weboldalakon fut, így az őt futtató framework a Flash Player.

3-as AS már két részre osztott: 1. Mobile fejlesztés -> Flash Lite
                2. desktop fejelsztés -> Adobe AIR

Symbols: kiemekt objektumok a flashben. 3 típusa van: graphic, movie clip, button

Library -> belső tároló -> minden olyan külső file-t itt helyezünk el, ami szükséges az animáció futásához. (képek, hangok, videók, illustrator obejtumok, stb.)

Gyorsbillentyűk:

F5- kocka beszúrása
F6- előző kulcskocka másolása
F7- üres kulcskocka beszúrása
F8- Szimbólummá konvertálás
F9- Action paletta
F11- vagy CTRL+L -> Library paletta megnyitása

Számítógép architektúrák - SZSZK 21

Számítógép architektúrák (IBM)
------------------------

- Számítógép felépítése--> alapesetben 2 főrészre tudjuk osztani:
    - hardware
    - software

- Többszintű számítógép modell

0. szint-> digitális logika szintje (logikai kapu ármakörök,

regiszterek, stb.)
1. szint-> mikroarchitektúra szintje (regiszterblokkok, ALU -

Arithmetic Logical Unit)
2. szint-> az utasításrendszer szintje (hardware szintű utasítás

rendszer)
3. szint-> operációs rendszer szintje
4. assembler szint -> gép kódok szintje
5. programozási nyelvek szintje

(Megjegyzés: hardware-hez "társított" programok a FIRMWARE-ek.)

Architektúra tervezés
---------------------

- Költségek
- Teljesítmény
    - gyorsaság (CPU, memória, HDD és egyéb hardware-ek

megválasztása)
        - CPU -> órajel, Belső memória mérete CACHE, magok

száma, "szóhossz" -> milyen hósszúságú adatokkal tud egyszerre

dolgozni. 32 bit -> 4 byte, 64 bit-> 8 byte
        - Memória -> kapacitása és órajele is fontos
        - Virtuális memória
        ===> fizikai memória vs. virtuális memória
            gyors            lassú
            kis kapacitású        nagy kapacitású   
        - HDD -> kapacitás, fordulatszám (rpm)
    - tároló kapacitás (lásd. HDD)
    - grafikus megjelenés (fontos egység grafikus programok,

játékok, és egyéb alkalmazások működése szempontjából)

Processzorok
------------

CPU (Central Processing Unit - központi feldolgozó egység)

Régi processzoroknál 3 részre volt tagolva: vezérlőegység, aritmetikai

egység, memória.

Az újabb processzorknál már csak 2 elkülönülő rész van: vezérlőegység,

aritmetikai (ALU).

Vezérlő egység: program utasításainak végrehajtása, megszakítás

kérelem, stb.

ALU: számolási és logika feladatokat végez.

A processzoroknak 2 nagy csoportja van:

1., CISC (Complex Instruction Set Computer) sok, bonyolult utasítás
2., RISC (Reduced Instruction Set Computer) kevés, egyszerű utasítás

Az utasítás ciklusok végrehajtása
---------------------------------

1., Utasítás előkészítés
2., Utasítrás számláló regiszter tartalmának növelése
3., Műveleti kód értelmezése
4., Művelethez szükséges adatok előkészítése
5., Végrehajtás
6., Eredmény elhelyezése


1., Feladat

Tervezzünk egy asztali gépet, ami iroda célra lesz alkalmazva, A keret:

110 000 Ft.

2., Feladat

Tervezzünk egy asztali gépet, ami grafikai tervezésre (photoshop,

flash, illustrator) lesz alkalmazva, a keret: 160 000 Ft.

2. Feladat, SZSZK21

Tervezzünk egy asztali gépet, ami grafikai tervezésre (photoshop, flash, illustrator) lesz alkalmazva, a keret: 160 000 Ft.

1. Feladat SZSZK21

Tervezzünk egy asztali gépet, ami iroda célra lesz alkalmazva,
A keret: 110 000 Ft.

2012. szeptember 10., hétfő

SZSZK 21_jegyzet

Hálózatok
---------

HOST -ok kapcsolata, ahol a HOST-ok között erőforrás megosztás

van.

1., Link (2 db pc)

    - alárendelt (Slave)
    - irányító (Master)

2., LAN (Local Area Network)

    - Helyileg zárt Hostok kapcsolatát értjük alatta,

amelyek alapesetben nem láthatóak kívülről.

3., MAN (Metropolitan Area Network)
    - 100 km belüli HOSTOK kapcsolata.

4., WAN (Wide Area Network)
    - Földrészeket, országokat köt össze egymással.
    Internet -> International Network

TCP/IP (Transmission Control Protocol, Internet Protocol)

    - Adatcsomag (max. méret: 64 kbyte)
        Adat -> xyz
        Fejléc -> csomag azonosító, küldő egyedi

azonosítója, címzett egyedi azonosítója
        -> IP CÍM

IP
--
IPv4
----

192.168.1.255 --> 32 bit-> 4,3 Milliárd

IPv6 -> 128 bit (2000-ben)
--------------------------

    - Első op.rendszer: Vista

Belső IP (lokális)            Külső IP (publikus)
            - Dinamikus IP
            - Statikus IP (Fix IP)

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) port: 80

HTTPS (http Secure) port: 443

FTP (File Transfer Protocol) port: 21

SFTP (Secure FTP) port: 22

POP3 (Post Office Protocol v. 3.) port: 110

    - beérkező levelek
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) port: 25

    - levélküldés
    - SMTP authentikáció (hitelesítés)
IMAP (Internet Mail Access Protocol) port: 143
    - beérkező levelek


DNS (Domain Name Service) port: 53

    www.akarmi.hu
    ftp.akarmi.hu

A Domain-> akarmi.hu -> a .hu TLD (Top Level Domain)
    SLD (Sub Level domain)
Előtag pl, www, ftp, akarmi, alma -> HOST

www.domain.hu
www.eudomain.eu
www.domain.com

URL (Uniformed Resource Locator) egységes forrás azonosító

formailag: protokoll://host.sld.tld/konyvtár/alkönyvtár/file

Példa: http://www.akarmi.hu/docs/xyz/abc.do

Hálózatok - ÁRG 11K

Hálózatok
---------

- Végpontok csatlakozása, erőforrás megosztás.

-> Hálózati végpontokat HOST-oknak hívjuk.

1., Link (2 db PC)

    - alárendelt (slave)
    - irányító (master)

2., LAN (Local Area Network)
    - Belső, zárt, helyileg együtt lévő hostok összessége.

3., MAN (Metropolitan Area Network)
    - Zárt rendszer, de a hostok között nagyobb távolságok

lehetnek. (irodalom szerint 100 km)

4., WAN (Wide Area Network)
    - országokat, földrészeket köt össze egymással
    ==> Internet --> International Network, nemzetközi hálózat

Protokollok
-----------
 TCP/IP

    Adatcsomag: - adat, - fejléc

- Fejléc: csomag azonosító, küldő egyedi azonosítója, címzett

egyedi azonosítója

Egyedi azonosító az IP (Internet Protocol)

Forgalom irányító szabvány- > TCP (Transmission Control Protocol)

Internet Protocol
-----------------

IPv4
----

192.10.0.255 -> 32 bit -> 4,3 Milliárd

IPv6 (128 bit) 2000-ben
-----------------------

 Első op.rendszer-> Vista

Belső IP (Lokális)            Külső IP (Publikus)

            - Dinamikus IP
            - Statikus IP (Fix IP)

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) port: 80

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) port: 443

- Netscape

FTP (File Transfer Protocol) port: 21

POP3 (Post Office Protocol v. 3.) port: 110

- beérkező levelek kiszolgálása

SMTP (Simple Mail Transfer Prot.) port: 25

- levélküldés

     - SMTP authentikáció

IMAP (Internet Mail Acces Prot.) port: 143